top of page
ניהול השקעות אישי.
ללקוחות המעוניינים בניהול השקעות אישי, מקצועי ואמין לכספים הנזילים שברשותם
ניסיון מקצועי של מעל 18 שנה כמנהלת תיקי השקעות וותק וניסיון בתפקידי מפתח ניהוליים בבתי השקעות מובילים בשוק ההון מאפשרים לי להעניק ללקוחותיי ניהול השקעות מקצועי ודיסקרטי תוך .התאמה מלאה לצרכיהם הפיננסייםניהול ההשקעות מתבצע בשיתוף פעולה עם חברת "אזימוט שוקי הון", בית השקעות שלחבריו ניסיון מקצועי ומוניטין רב שנים. לחברה קשרים ארוכי טווח עם גופי השקעות ואנליזה בארץ ובעולם, אשר .מעניקים לה גישה לכלי השקעה עדכניים ומגוונים,המסייעים בידה ליצור ערך מוסף ללקוח-ניהול השקעות אישיפיקוח וניהול שוטף של תיקי ההשקעות של לקוחותיי מבוצע על ידי ,תוך שיתוף פעולה תפעולי, שירותי. "אזימוט שוקי הון " ומקצועי עם חברת
bottom of page