top of page
איך בוחרים מנהל תיקים?
ניהול מקצועי,ניסיון וותק - בשוק ההון הניסיון האישי והוותק של מנהל התיקים הינו בעל חשיבות רבה. לפיכך, חשוב לברר ולבדוק מיהו מנהל התיק האישי שלך. יחס ושירות - חשיבות הקשר עם הלקוח, תוך מתן תשומת לב, שירות ויחס אישי.רמת סיכון - על הלקוח לבחור את רמת הסיכון הרצויה עבורו בתיק ההשקעות. יש לשים לב שרמת הסיכון אינה נמדדת רק באחוז המניות בתיק ההשקעות אלא גם באגרות החוב המוחזקות אשר בחלקן יכולות להיות ברמת סיכון
bottom of page