top of page
קופת גמל
קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך או בינוני המיועד להבטיח לכל אחד מאיתנו .הכנסה בעת הפרישה מהעבודה .כיום קיימות בשוק מספר רב של קופות גמל בבואנו לבחר קופת גמל עלינו לבחון פרמטרים רבים ביניהם, יציבות הגוף המנהל תשואות .בטווחי זמן שונים, מדדי סיכון, שירות, גמישות במסלולי השקעה , דמי ניהול ועוד
bottom of page